ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Monday, September 7, 2009

ทำไม กบ ปลา สัตว์ต่างๆ มาอยู่ที่สวนเรา?

สวนเราไม่ใช้สารเคมี ในการกำจัดศัตรูพืช เราใช้น้ำสะเดาฉีดพ่นไล่แมลง เมื่อเปรียบเทียบกับสวน ไร่ นา ของเพื่อนบ้านที่ใช้สารเคมีแล้ว ปรากฎว่าสวนเรามี กบ อพยพมาวางไข่มากกว่า,ปลาธรรมชาติมาอาศัยมากกว่า รวมถึงแมลงที่มีประโยชน์ เช่น ผึ้ง ก็มาอาศัยอยู่มากเช่นกัน สัตว์ เหล่านี้มาอยู่อย่างมีความสุข เราก็สบายเพราะไม่ต้องไปหาอาหารที่อื่น สัตว์เล็กๆมีมากมาย เช่น เขียดจะนา เขียดอีโม จิ้งหรีด แย้ แมลงอีนูน ซึ่งเป็นอาหารโปรตีนชั้นดี และ สัตว์เหล่านี้ยังมีประโยชน์อย่างมหาศาลต่อระบบนิเวศน์ของบ้านเราอีกด้วย

No comments:

Post a Comment