ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Tuesday, December 24, 2013

สวนเกษตรผสมผสานกับการเป็นแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมของสวนเกษตรผสมผสานนั้นประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมาย ผู้ที่มีความประสงค์เรียนรู้เรื่องต่างๆจึงนิยมมาเรียนรู้ที่สวนเกษตรผสมผสาน เป็นต้นว่าเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อผู้เรียนเข้ามาที่สวนจึงมีความคุ้มค่าไม่ต้องเดินทางไปหลายแห่งทั้งยังมีอาหารการกินเพียบพร้อม ปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ จัดงบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ ในเรื่องต่างๆจึงเป็นการสร้างประโยชน์แก่สังคม ด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ประชาชนนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง
เสวนาหัวข้อ "เกษตรผสมผสาน" 30พย.2556

Tuesday, November 19, 2013

การตลาดของเกษตรผสมผสาน ผลิตแล้วขายที่ไหน?

ที่ผ่านมามีเพื่อนบางท่าถามผมมาว่า สินค้าของเกษตรผสมผสาน จะไปขายที่ไหน มีตลาดรองรับอย่างไร? การตลาดของเกษตรผสมผสานขั้นเริ่มต้นเป็นการจัดจำหน่ายใกล้บ้าน บริเวณชุมชนใกล้เคียงก็เพียงพอแล้วเพราะผลผลิตมีหลากหลายแต่จำนวนไม่มาก แต่ถ้าผลิตสินค้าได้จำนวนมาก ท่านแนะนำไว้ให้รวมกลุ่มกันจัดจำหน่าย พ่อค้าไกลบ้านสามารถมาซื้อได้คุ้มค่าหรือเรานำไปขายก็คุ้มค่าขนส่งเช่นกันครับ การรวมกลุ่มอาจรวมในรูปแบบ วิสาหกิจชุมชน คลัสเตอร์ สหกรณ์ ตามความเหมาะสมครับ

Sunday, November 17, 2013

เกษตรผสมผสานเริ่มต้นอย่างไร

                                                     เกษตรผสมผสานเริ่มต้นอย่างไร?
      มีเพื่อนบางท่านถามว่ามีที่ดินอยากทำเกษตรผสมผสาน แต่ไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไร ผมตอบให้เลยนะครับ ก่อนอื่นต้องจัดการเรื่องน้ำครับ สำรวจที่ของเรา เป็นที่ดอนหรือที่ลุ่ม ปลูกพืชได้หรือไม่ เลี้ยงสัตว์ได้หรือไม่ มีคลองผ่านไหม ถัาไม่มีต้องขุดสระน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้รดพืชและเลี้ยงสัตว์ ถ้าแบบทฤษฎีใหม่ กำหนด การขุดสระน้ำ 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ โดยทั่วไปเกษตรทฤษฎีใหม่แนะนำสำหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ ขุดสระ 30 เปอร์เซ็นต์(ประมาณ4-5ไร่)ทำนา 30 เปอร์เซ็นต์ พืชไร่ ไม้ผล สวนครัว 30 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่อีก 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ คือสัดส่วน 30:30:30:10 ถ้าขุดสระไม่มากอาจต้องใช้น้ำบาดาลช่วยครับ จากนั้นเริ่มที่ปลูกผักสวนครัว กล้วย มะละกอ ไม้ผล ไม้ใช้สอย ไม้ร่มเงา ไม้ประดับ ปล่อยปลาลงสระ เลี้ยงสัตว์ ไก่ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด หมู วัว ควาย ฯลฯ ตามความสามารถครับ การทำแนะนำให้ค่อยเป็นค่อยไป ถือหลัก มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ทำกิจกรรมให้เกื้อกูลส่งเสริมกัน เช่นน้ำพืชผักไปเป็นอาหารสัตว์ นำมูลสัตว์มาเป็นปุ๋ย เป็นต้น

Monday, June 10, 2013

ผลผลิตจากสวนเกษตรผสมผสาน

ผลผลิตจากสวนเกษตรผสมผสานที่สวนจะมีหลากหลายครับแต่อย่างละไม่มากนักเพราะนโยบายเราคือทำเพื่อกินเหลือค่อยแจกจ่ายขายไปบ้าง ที่ผ่านมาที่ขายได้เรื่อยๆคือผักสวนครัวนานาชนิดครับ นอกนั้นก็เป็นพวกลูกหมู หมูขุน วัว ควาย ข้าวเปลือก เป็นรายได้พอประมาณ เราคงต้องพัฒนาเรื่องน้ำพร้อมการปลูกไม้ผลเพิ่มหาตลาดไปด้วย แต่ตลาดของสวนผสมผสานมักเป็นตลาดใกล้บ้าน เพราะผลิตมีจำนวนน้อยๆไม่คุ้มค่าที่พ่อค้าจากทางไกลจะมาซื้อไม่คุ้มค่าขนส่งครับ

Thursday, April 18, 2013

สงกรานต์ทำบุญที่สวน

สวนเราทำมา10ปีแล้วครับได้ทำบุญเสียทีเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

Wednesday, April 17, 2013

ผลผลิตยามหน้าแล้ง

ช่วงนี้ฝนแล้งมากน้ำในสระเหลือน้อยต้องใช้น้ำบาดาลมาช่วยครับ การจะมีน้ำบาดาลต้องลงทุนไม่ใช่น้อยเลยน้ำบาดาลขนาด 5 นิ้วขุดแล้วซื้อปั๊มซับเมอร์ซมาใส่ งบประมาณตั้งสองหมื่นห้า ชาวบ้านทั่วๆไปไม่มีเงินขุดบาดาล ลำบากกันมากครับ สวนเกษตรผสมผสานมีกิจกรรมหลายอย่าง ขึ้นชื่อว่าการเกษตรต้องใช้น้ำทุกกิจกรรมเลยละครับ อาศัยทำพอได้กินครับ
เก

Tuesday, March 19, 2013

เลี้ยงไก่ไข่

ผมเพิ่งซื้อลูกไก่พันธุ์ไข่ไปเลี้ยงที่สวนเพิ่มอีกนิดหน่อย ไก่ที่ยังเล็กก็มีศัตรูมารบกวนเหมือนกันที่เห็นชัดๆคืออีกา มันชอบมาจับลูกไก่เล็กไปกิน การดูแลในช่วงนี้จึงต้องเลี้ยงให้โตในกรงหรือในสุ่มให้พ้นภัยอีกาไปก่อน ตามทฤษฎีไก่จะเริ่มไข่เมื่ออายุได้ 169 วันครับ

Thursday, February 28, 2013

น้ำมะตูมสด

น้ำมะตูมสด ของดีที่หากินยากมากทุกวันนี้ส่วนใหญ่เรามักจะได้กินแต่น้ำมะตูมตากแห้ง ความเหนือชั้นของน้ำมะตูมสดคือกินได้ทั้งน้ำและเนื้อรสชาติของเนื้อมะตูมนั้นมันหอม มัน อร่อยไม่มีคำบรรยาย ต้องลองกินเท่านั้นถึงจะรู้
การทำน้ำมะตูมสด
นำมะตูมสุกที่มีกลิ่นหอม มาขูดผิวออก ทุบมะตูมให้แตก ใช้ช้อนเขี่ยยางเหนียวๆออกเพราะหากไม่ขูดออกน้ำที่ได้จะซ่าลิ้นไม่อร่อย ต้มให้สุกแล้วเติมน้ำตาลหรือน้ำผึ้งตามชอบ

Monday, February 18, 2013

ลาบปูอาหารมื้อพิเศษของชาวเรา

นำปูดิบมาขูดเอาเนื้อและมันออกมา แล้วนำส่วนที่ได้ไปตั้งไฟให้สุกห้ามคน เตรียมเครื่องปรุง หอมแดงผักชี ใบมะงั่ว(เว่อ) พริกป่น มะนาว น้ำปลา ใส่ลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน กินกับผักได้หลายชนิด อยากทราบเทคนิคภาคพิศดารต้องมาคุยกับคุณยายได้เลยครับ

Monday, January 14, 2013

ไข่ไก่จากสวนเราเอง

ไก่ที่เลี้ยงไว้ไม่กี่ตัวออกไข่แล้วเริ่มกินไม่ทัน แจกญาติพี่น้องบ้าง ขายบ้าง นี่แหละแนวเรา

Thursday, January 10, 2013

รายการสถานีสีเขียว Thai PBS

รายการสถานีสีเขียว รายการโทรทัศน์เพื่อโลก พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดำเดินรายการโดย คุณยอดมนู ภมรมนตรี พิธีกรที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และมากความสามารถ ทีมงานได้พยายามหาสาระดีๆมาฝากพี่น้องประชาชน ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและถ่ายทำสารคดีที่สวนเรา คาดว่าคงออกอากาศประมาณวันอาทิตย์ที่ 13มกราคม 2556 เวลา 13.30น.และจะออกอากาศซ้ำอีกครั้งวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 นี้ เวลา เช้าตรู่ 7.05 น.ดูย้อนหลังได้ใน www.YouTube.com หัวข้อ  "อยู่กับภัยแล้ง" ท่านใดสนใจหาชมได้ครับผมลิ้งค์มาไว้ด้านข้างแล้วรายการยาวประมาณ 26 นาทีเรื่องเกี่ยวกับสวนเราอยู่ตอนกลางๆนะครับ