ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Thursday, April 18, 2013

สงกรานต์ทำบุญที่สวน

สวนเราทำมา10ปีแล้วครับได้ทำบุญเสียทีเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

Wednesday, April 17, 2013

ผลผลิตยามหน้าแล้ง

ช่วงนี้ฝนแล้งมากน้ำในสระเหลือน้อยต้องใช้น้ำบาดาลมาช่วยครับ การจะมีน้ำบาดาลต้องลงทุนไม่ใช่น้อยเลยน้ำบาดาลขนาด 5 นิ้วขุดแล้วซื้อปั๊มซับเมอร์ซมาใส่ งบประมาณตั้งสองหมื่นห้า ชาวบ้านทั่วๆไปไม่มีเงินขุดบาดาล ลำบากกันมากครับ สวนเกษตรผสมผสานมีกิจกรรมหลายอย่าง ขึ้นชื่อว่าการเกษตรต้องใช้น้ำทุกกิจกรรมเลยละครับ อาศัยทำพอได้กินครับ
เก