ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Wednesday, September 16, 2009

ประวัติสวนเกษตรบุญเลี่ยม-มะลิ สวนเกษตรแห่งความภาคภูมิใจ (3)

     นาข้าว คือ ภารกิจที่เราต้องทำปีแรกเราต้องปรับพื้นที่สำหรับทำนาทีนี้ต้องใช้รถแบ็คโคปรับให้พื้นที่ต่ำลงประมาณ 15 ไร่ ปรับเสร็จ ต้องใส่ปุ๋ยคอกโรยให้ทั่วแล้วจึง ไถ ทำนา ปีแรกที่ทำนาข้าวงามมาก เราปล่อยปลาลงในนาข้าว ปลาที่ปล่อยเป็น ปลานิล ปลาตะเพียน ขนาด 1 นิ้ว---3 เดือนผ่านไป เมื่อเกี่ยวข้าวเราได้ปลา สำหรับทำปลาร้า 2 ตุ่มใหญ่ วิธีจับปลาคือขุดบ่อขนาดเล็กไว้บริเวณที่ลุ่มในนา เมื่อน้ำแห้งปลาจะมารวมกันเอง

No comments:

Post a Comment