ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ฐานเรียนรู้

                                                     ฐานเรียนรู้
ห้องน้ำแยกชายหญิงและห้องอาบน้ำ

1. คนปลูกผัก
2. คนเลี้ยงไก่ไข่
3. คนเลี้ยงหมู
4. คนเพาะเห็ด
5. คนเลี้ยงปลา
6. คนรักษ์ป่า
7. คนทำนา
8. คนสีข้าว
เสวนา 30 พย 2556
9. คนมีน้ำยา(น้ำยาเอนกประสงค์,แชมพู)
10.คนรักดิน(ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก)
11.คนเลี้ยงกบ
12.หลุมพอเพียง☆☆☆มีบ้านพัก  มีลานกว้างสำหรับกางเต๊นท์สำหรับ 200 ท่าน มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำแยกหญิงชาย
เครื่องขยายเสียงพร้อมใช้
□□□มีที่จอดรถได้นับร้อยคัน  มีเครื่องขยายเสียง มีโรงเรือนเอนกประสงค์ใช้ประชุมได้
ลานกว้างกางเต๊นท์ได้ไม่ต่ำกว่า 200 คน

         ประชุม สังสรรค์ ค่ายพักแรม ดูงาน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แวะชมเป็นกลุ่มกรุณาแจ้งล่วงหน้า...เพื่อทางเราจะจัดอาหารและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับ พร้อมวิทยากรบรรยาย รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ ครูดนัย โทร 0814926758  Email : bmixgarden@gmail.com

Facebook: ครูดนัย สวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง www.facebook.com/bmixgarden

Line id : swimkidbangkok