ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Monday, January 4, 2010

แค้มป์ ที่สวนบุญเลี่ยมมะลิ

เดี๋ยวนี้ที่สวนเราตั้งแค้มป์กางเต๊นท์ได้สบาย สมาชิกแค้มป์เพิ่มขึ้นทุกปี ปีที่แล้วมี 3 เต๊นท์ปีนี้เพิ่มเป็น 4 เต๊นท์ปีหน้าจะเพิ่มขึ้นแน่นอน เราเล่นกันรอบกองไฟด้วยนะใครสนใจออกแค็มปิ้งติดต่อได้จ้ะ กางเต้นท์ได้อย่างน้อย 30 หลัง เลยนะ เช้าขึ้นก็ตกปลาได้ หรือออกป่า เดินป่าได้ มีมัคคุเทศก์นำทาง ที่มีประสบการณ์และชำนาญพื้นที่