ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Thursday, September 1, 2011

กุยช่ายดอง(ผักแป้นดอง)

สวนเราปลูกผักกุยช่ายไว้มาก สามารถขายได้เดือนละสองสามพันเชียวนะ ผักกุยช่ายนี้ภาคอีสานเรียกว่าผักแป้น วิธีรับประทานผักแป้นมีหลายวิธี เช่น ต้ม ทอด ผัด ทำขนมทอดกรอบ กินกับผัดไทย สำหรับวันนี้ผมขอเสนอวิธีทำผักแป้นดอง เริ่มต้น เก็บผักแป้นมาล้างให้สะอาด ขยำในน้ำด้วยมือจนนิ่มแล้วนำมาแช่ในน้ำซาวข้าวใส่เกลือเล็กน้อยผึ่งแดดไว้ 1 วันจะออกรสเปรี้ยวเล็กน้อย หากเก็บไว้นาน 2-3 วันจะเปรี้ยวมากขึ้น แล้วแต่ความชอบใส่โหลเก็บไว้ได้นานหลายวัน นิยมรับประทานกับน้ำพริก หรือปลาร้าที่เรียกว่าป่นอร่อยสุดๆ

No comments:

Post a Comment