ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Monday, February 22, 2010

โป๊ยเซียน

ถ้าออกดอกแปดมากๆ ดี โชคดี ถ้าออกดอกซ้อนกันจะมีเรื่องกลุ้มใจ

ชวนชม

ชวนชมเป็นไม้สวยชื่อเป็นมงคล

ดอกไม้ในสวน

Wednesday, February 10, 2010

ดอกเอื้อง

ดอกเอื้อง เดี๋ยวนี้นิยมปลูกกันมากตามตึกใหญ่ๆ ใครเพาะพันธุ์ขายน่าจะดี ที่สวนเราก็มีตามธรรมชาติขึ้นตามคันนา

Wednesday, February 3, 2010

แฮปปี้วาเลนไทน์

ขอให้ผู้เยี่ยมชมทุกท่านตลอดจนครอบครัวของท่านจงมีความสุข สมหวัง ในความรัก รวยๆๆๆๆๆๆๆ