ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Monday, December 13, 2010

การปลูกผักหวานบ้าน

การปลูกผักหวานบ้าน ผักหวานบ้านชอบอยู่ใต้ร่มไม้อื่นปลูกง่ายโตเร็ว รสชาติดี ปรุงอาหารได้หลากหลายอย่าง มีประโยชน์ทางโภชนาการ

Saturday, December 11, 2010

เกษตรทฤษฎีใหม่

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ที่ดินวางแผนแบ่งเป็น 4 ส่วนคือขุดสระน้ำ 30%ปลูกข้าว 30%ปลูกไม้ยืนต้น สวนครัว 30% ทำที่พักอาศัยอาคารต่างเลี้ยงสัตว์ 10% หากผู้ใดทำเกษตรทฤษฎีใหม่นี้ได้สำเร็จ จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสุขสบายและยั่งยืน

การรักษาความชุ่มชื้นของดิน

ท่านใช้คอนกรีตท่อนกลวงฝังลงดิน เมื่อรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้ว ใส่น้ำลงในแท่งคอนกรีตให้เต็มน้ำจะซึมอย่างช้าๆทำให้บริเวณโดยรอบชุ่มชื้นอยู่นาน

การเลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อซีเมนต์

เลี้ยงกบและปลาดุกในบ่อซีเมนต์ปลาดุกจะช่วยกินอาหารกบที่ตกลงในน้ำช่วยรักษาสมดุลย์ภาพนี้ถ่ายจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายครับ

เกษตรผสมผสาน

แนวทางเกษตรผสมผสานถ่ายภาพมาฝากจากศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทราย จ.เพชรบุรี ใครอยากทำเกษตรผสมผสานจะได้มีไอเดียมาตรฐานครับ

สมุนไพรที่น่าสนใจที่ศูนย์ฯห้วยทราย

สมุนไพรที่น่าสนใจน่าปลูกไว้ใช้ประโยชน์ อยากทราบว่ามีอะไรบ้างลองคลิกดูที่รูปภาพได้เลย

แผนผังงานเกษตรผสมผสานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย

ถ่ายภาพมาฝากพอเป็นแนวทางครับ

การรักษาความชุ่มชื้นของดิน

ผู้เขียนได้มีโอกาสไปดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายในพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ท่านใช้ถังน้ำวางไว้ใกล้โคนต้นไม้เจาะให้น้ำหยดรักษาความชุ่มชื้นของดินได้อย่างดี และอีกอย่างที่เห็นคือปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบๆนอกจากป้องกันดินพังทลายแล้ว ยังช่วยรักษาความชื้นอย่างดี