ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Thursday, September 3, 2009

เกษตรผสมผสานดีอย่างไร?


1.  เราทำเกษตรผสมผสานมาได้ประมาณ 7ปีสิ่งที่เราได้รับเห็นได้ชัดคือประหยัดรายจ่ายค่าอาหาร การกินอยู่คิดง่ายๆเราประหยัดวันละ 100 บาท-เดือนละ 3000 บาท-ปีละ 36,500 บาท
2.   เราทำนาได้ข้าว ปีละประมาณ 4 ตัน 1 ตันราคา 10,000 บาทรวม 40,000 บาท
     - เรามีเห็ดเกือบทุกชนิดในฤดูฝนเห็ดปลวก(เห็ดโคน) เห็ดระโงก เหดไค เห็ดเผาะ ฯลฯ
     - ขายผักสวนครัวเฉลี่ยประมาณเดือนละ 2,500 บาท

     - จำหน่ายสุกร และลูกสุกรปีละประมาณ 100,000 บาท
     - ขายมูลสุกรกระสอบละ 30 บาท,ทำปุ๋ยใส่นาข้าว,ใส่สวนครัว,ใส่ไม้ผลมูลค่าประมาณ 5,000 บาท/ปี
     - ขายต้นไม้(แล้วปลูกทดแทน)ต้นไม้ 1 ต้นราคาตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
     - เลี้ยงปลาในนาข้าวเมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จได้ปลาร้า 2 ตุ่มใหญ่พอกินตลอดปี
     - มีผลไม้กินตามฤดูกาล กล้วย มะม่วง มะละกอ น้อยหน่า แก้วมังกร ตะขบ
     - มีปลาในสระ สำหรับกินได้ตลอดปี
     - มีกุ้งฝอยในสระ อยากกินเมื่อไรช้อนได้ทันที ปกติกุ้ง 1 กก.สามารถหาได้ภายใน 30 นาที
     - มีหอยขม เรานำพันธ์หอยขมจากธรรมขาติมาปล่อยไว้ เดี๋ยวนี้แพร่พันธ์สามารถงมได้ทันทีตามขอบสระ การกินหอยขมนิยมกินในข้างขึ้นเพราะกินง่าย หอยขมมีลูกในข้างแรม
     - ไก่บ้าน มีอยู่ประจำ 80-100 ตัวทำอาหารได้ยามต้องการ
     - ผักพื้นบ้าน ผักติ้ว ผักหร่ำ เปราะป่า เปราะหอม ขิง ข่ากระชาย มะกรูด ใบเว่อ ตะไคร้ หอม กระเทียม ปรุงอาหารได้ไม่ต้องหาซื้อ

No comments:

Post a Comment