ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Tuesday, March 15, 2011

ผลผลิตของสวนเรา

ในแต่ละปีผลผลิตจากสวนเราจัดว่าพอเพียงสำหรับการบริโภค บางช่วงพอแบ่งขายได้บ้างช่วยค่าน้ำ ค่าไฟได้ เราคงต้องพัฒนาเรื่องไม้ผลต่อไปให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ปัญหาอีกอย่างคือปัญหาปลาแน่นสระทำให้ปลาตัวไม่โต กำลังคุยกันว่าต้องจับขึ้นมาทำปลาร้าบ้างหากใครสนใจปลาร้าคุณภาพดีคุยกันได้นะครับ ในภาพคือปูนา,กุ้งแห้ง,เห็ดกระด้างแห้ง,ดอกกระเจียว,ปลาดุกย่างตากแห้ง