ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Thursday, September 3, 2009

กิจกรรมในสวนเกษตรของเรา1.ทำนาเราทำนาประมาณ 15 ไร่เรามีที่ดินประมาณ 30 ไร่
2.บ่อปลาเรามีบ่อปลาขนาด 20 คูณ 35 เมตรมีปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน กุ้งฝอย ฯลฯ
3.เลี้ยงหมูเรามีหมู พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ลูกหมู
4.เลี้ยงวัว กระบือรวมๆ ประมาณ 10 ตัว
5.ปลูกผักสวนครัวหลายชนิด ขายบ้าง แจกบ้าง
6.ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว(วัว)ได้กินแล้ว
7.เลี้ยงไก่พื้นเมืองประมาณ 100 ตัวได้กินแล้ว(กินไก่สุกนะ)
8.โรงสีข้าว เราก็มีนะ ขนาดย่อม สีข้าวเราและของเพื่อนบ้าน
9.ปลูกแก้วมังกร 10 หลักได้กินแล้ว
10.ปลูกมะม่วงพื้นเมือง มหาชนก เขียวเสวย สามฤดู ได้กินแล้ว
11.ปลูกน้อยหน่าตามคันนา ได้กินผลแล้ว ดีใจจังเลย...

No comments:

Post a Comment