ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Thursday, July 1, 2010

สระน้ำและการพัฒนา


น้ำคือชีวิต เมื่อจะขุดสระน้ำควรคิดวางแผนว่าจะขุดบริเวณใด รอบๆสระน้ำใช้ประโยชน์อะไรบ้างเช่นตัวอย่างเราได้ขุดสระน้ำใหม่กว้าง 15 เมตรยาว 45 เมตรลึก 3 เมตร เราวางแผนว่าจะให้สระนี้เป็นแหล่งน้ำสำหรับปลูกผักสวนครัวจึงทำบริเวณไหล่สระให้กว้างโดยรอบเมื่อปลูกผัก เวลารดน้ำผักจะใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็ก  สูบน้ำจากสระขึ้นมา สระน้ำนี้ยังรองรับผืนนาโดยรอบกรณีฝนทิ้งช่วงสามารถสูบน้ำมาเลี้ยงต้นข้าวได้ ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของสระน้ำอีกอย่างก็คือ เป็นที่เลี้ยงปลาเราสามารถปล่อยปลาลงเลี้ยงได้อย่างมากมาย อาจกล่าวได้ว่าหากเราต้องการเลี้ยงปลาไว้บริโภคเองในครอบครัวหากมีสระน้ำใหญ่ขนาดนี้ปล่อยพันธุ์ปลาลงเพียงครั้งเดียวเช่นปลานิล ปลาตะเพียนปล่อยลูกปลาลงในสระ 2,000 ตัวเมื่อปล่อยให้ปลาโตขึ้นแล้ว ปลาจะขยายพันธุ์ตามธรรมชาติจับกินได้ตลอดไปไม่ต้องปล่อยปลาเพิ่มอีกเลย แต่สำหรับประสบการณ์ของเราแล้วเรากินไม่ทันแน่นอน ต้องจับขายไปบ้างไม่เช่นนั้นปลาจะแน่นบ่อเพราะมีจำนวนมากเกินไปและโตช้า ตามธรรมดาปลานิลจะโตขึ้นปีละ 0.5 กก.หากเลี้ยงไว้ 2 ปีจะได้ปลาขนาด 2 กก.แต่ถ้าเป็นปลาไนจะโตเร็วกว่าโดยปลาไนโตปีละ 1 กก.นักวิชาการประมงกล่าวว่าปลาไนนั้นเป็นปลาที่โตเร็วที่สุดในโลก
    การบำรุงรักษาน้ำให้คงสภาพดีเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยของปลาเราใช้วิธี เพิ่มอาหารธรรมชาติใช้มูลโคตากแห้งโรยลงในสระหลังจากโรยจะเกิดแพลงตอนซึ่งเป็นอาหารชั้นเยี่ยมของปลา หรือเราใช้ไข่ผำ(เป็นสาหร่ายสีเขียว เม็ดกลมๆคล้ายไข่ปลา)โรยลงในสระแล้วมันขยายพันธุ์เต็มสระเป็นโปรตีนชั้นดี
ของปลา ไข่ผำนี้คนก็สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้ด้วย อีกอย่างหนึ่งคือปล่อยกุ้งฝอยลงในบ่อมันจะแพร่พันธุ์เป็นทั้งอาหารของคนและปลา ในสวนเราถ้าอยากกินกุ้งฝอยเมื่อไรเราใช้สวิงลงช้อน 10 นาทีได้เป็นกิโลเลยนะ อยากให้พวกเราลองทำดู แล้วจะรู้ว่า"ทรัพย์ในดิน สินในน้ำ" นั้นเป็นความจริงและอยู่ใกล้ตัวเรานี่เอง อีกนิดหนึ่ง หอยขมก็ปล่อยในสระได้นะรับรองกินไม่หมด ปักไม้ไผ่เล็กๆไว้ในน้ำริมสระหากอยากกินหอยขมแค่ดึงไม้ขึ้นมาหอยจะเกาะติดอยู่ง่ายๆไม่ต้องลงงม หอยขมนั้นข้างแรมมีลูกกินไม่อร่อย ข้างขึ้นกินสบายกว่า

No comments:

Post a Comment