ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Saturday, April 7, 2012

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคามมีหลายที่ ตัวอย่างเช่น พระธาตนาดูน พุทธมณฑลอีสาน,แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน,กู่สันตรัตน์,วนอุทยานโกสัมพี,อ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน,บึงบอน,หาดวังโก เล่นน้ำได้เหมือนเที่ยวทะเล รอบๆมหาสารคาม ยังมีร้อยเอ็ด วัดผาน้ำย้อย กาฬสินธุ์ อุทยานไดโนเสาร์ ฯลฯ ทั้งหมดนี้อยู่รอบๆ สวนเรานี่แหละ ขับรถไม่เกินชั่วโมง เที่ยวจนหมดแรง แล้วกลับมาชาร์ตไฟที่ฟาร์มสเตย์ สวนบุญเลี่ยมมะลิ ดื่มกินกับบรรยากาศธรรมชาติ หากหน้าหนาวนั่งผิงไฟกับคนรัก สบตาใต้แสงจันทร์ นอนในอ้อมกอดแห่งธรรมชาติอันอบอุ่น พบกันนะจ๊ะ

No comments:

Post a Comment