ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Saturday, April 7, 2012

โฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์

ปัจจุบันมีศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับบ้านพักได้ยินมาคำว่า ฟาร์มสเตย์ เราอยากใช้คำนี้กับสวนเรา เพราะเราเป็นฟาร์ม เรามีความรู้สึกว่าโฮมสเตย์มันหรูจังขอเป็นฟาร์มสเตย์ดีกว่า ก็เราสร้างกันเองนี่นาถึงวันนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาเยี่ยมชมเลย หมายถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวกับการเกษตรน่ะ กะว่าจะหากล้าพันธุ์ไม้มาลงเพิ่มซะหน่อย เคยมีแต่ช่อง สสท11 มาเยี่ยมครั้งหนึ่งนานแล้ว  ยังไงฟาร์มสเตย์ก็คงพอนอนได้แม้ไม่หรูหรา ถ้าใครไม่รังเกียจแวะมานอนได้นะจ๊ะ

No comments:

Post a Comment