ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Tuesday, December 6, 2011

การเลี้ยงปลานิล 2

รูปร่างลักษณะและนิสัย
  ปลานิลเป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง อยู่ในตระกูล Cichlidae มีถิ่นกำเนิดเดิมอยู่ในทวีปอาฟริกา พบทั่วไปตามหนองบึงและทะเลสาบในประเทศ ซูดาน อูกานดา แทนแกนยิกา ปลานิลมีรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงตามแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ เป็นปลาที่อยู่ได้ทั้งในน้ำจืดและน้ำกร่อย มีความอดทน และสามารถปรับปรุงตัวให้เข้ากับธรรมชาติได้ง่าย เหมาะสมที่จะนำมาเพาะเลี้ยงในบ่อได้เป็นอย่างดี
การแพร่ขยายพันธุ์
   เมื่อปลามีอายุประมาณ 4 เดือน จะเริ่มสืบพันธุ์โดยตัวผู้สร้างรังบริเวณชานบ่อ ระดับน้ำลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตร ตัวผู้จะใช้ปากขุดดินให้เป็นแอ่ง เมื่อผสมพันธุ์แล้ว ปลาตัวเมียจะอมไข่ไว้ในปาก 4-5 วันจะฟักเป็นตัว หลังจากเป็นตัวแล้ว 3-4 วันแม่ปลาจะคายลูกออกมา ลูกปลาเริ่มหาอาหารกินเองได้ ลูกปลาจะว่ายเข้าออกในปากแม่ปลาประมาณ 1 สัปดาห์จึงเลิกหลบเข้าอาศัยในปากแม่ปลา ลูกปลาจะหาอาหารได้อย่างดีเมื่ออายุ 3 สัปดาห์ ในเวลา 1 ปีแม่ปลาจะแพร่พันธุ์ได้ประมาณ 3-4 ครั้ง

No comments:

Post a Comment