ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Thursday, September 1, 2011

น้อยหน่าผลไม้ที่ปลูกง่ายทนแล้ง

น้อยหน่าเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายและทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี น้อยหน่าที่เราได้กินบางทีได้จากการโยนเมล็ดทิ้งไว้ที่ปลายนา ไม่เคยรดน้ำเลยเผลอๆ 2-3 ปีเดินไปดูนาอ้าว น้อยหน่าสุกพร้อมกินได้ซะแล้ว เราก็เลยตั้งแถวหยอดเมล็ดไว้ทั่วสวนให้เป็นระเบียบ จะได้กินง่ายๆ เหตุที่เราใช้เมล็ดปลูกเพราะเราพยายามรักษาธรรมชาติของต้นไม้ ปลูกด้วยเมล็ดประหยัดสุด หากเราเสียเงินซื้อกิ่งพันธุ์มันแพงมาก กิ่งละ 300-400 บาทต่อ 1 ต้น หากเราต้องการความยั่งยืนปลูกด้วยเมล็ดจะดีที่สุด

No comments:

Post a Comment