ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Sunday, September 18, 2011

การป้องกันความเสียหายจากน้ำท่วมและฝนแล้ง

ขุดสระให้ใหญ่เอาดินที่ได้จากการขุดสระมาถมโคกให้สูง ต่อไปเวลาฝนแล้งจะได้ใช้น้ำในสระ มีปลาไว้บริโภค เมื่อเวลาน้ำท่วมเราสามารถขนของมาเก็บไว้บนโคกได้ แม้กระทั่งรถยนต์ก็จอดบนโคกได้ เตรียมตัวให้พร้อม ต่อไปนี้จะมีปัญหาเดิมแบบนี้เกิดขึ้นทุกปี ถ้าไม่เตรียมตัวดีๆ จะเข้าตำราว่า หน้าฝนต้องขนคนหนีน้ำ พอหน้าแล้งต้องขนน้ำไปแจกคน

No comments:

Post a Comment