ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Saturday, July 31, 2010

หน้าฝนพวกเรากินเห็ด

เห็ดหูหนู
เห็ดแกงกับผักติ้วเข้ากันดี

เห็ดตะป้อเห็ดเผิ่งตอง
เห็ดมีหลายชนิดมากเรารู้จักไม่หมด ต้องถามผู้อาวุโสถึงจะกล้ากิน หน้าฝนปลาวางไข่ เรางดกินปลา ให้ปลาขยายพันธ์ เรากินเห็ดแทน บางคนไม่เข้าใจกลัวว่าจะขาดโปรตีน จริงๆแล้วเห็ดทั่วๆไปมีโปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อปลา มีโปรตีนประมาณ 18-22 % เห็ดมีโปรตีนประมาณ 35 %พอๆกับถั่วเหลืองเลย การกินเห็ดให้ปลอดภัยมีวิธีตรวจแบบชาวบ้านว่าเห็ดมีพิษหรือไม่ เวลาปรุงอาหารต้มแกงเห็ดให้ใส่ข้าวสุกลงไปด้วย ถ้าเม็ดข้าวสุกเปลี่ยนสีเป็นสีแดง แกงหม้อนั้นห้ามกินเด็ดขาดต้องเททิ้งทั้งหมด ถ้าสีเม็ดข้าวไม้เปลี่ยนเปิบได้เลยขอให้อร่อยนะ

No comments:

Post a Comment