ทำเกษตรผสมผสานตาม​แนว​พระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อบรรลุเศรษฐกิจพอเพียง

ก่อนจะมาเป็นสวนนี้แต่เดิมถูกทิ้งไว้หลายปีเพราะเจ้าของที่ดินเดิมย้ายไปอยู่จังหวัดอื่น เราได้ซื้อที่ดินนี้มาเป็นที่ดอน ป่ารก และต้นซาด เดินเข้าไปมีแต่พงหนามเล็บแมวและเถาวัลย์...ตาบุญเลี่ยมกับยายมะลิ...คนแก่อายุ 60ปี ช่วยกันถางด้วย มีดโต้ จอบ เสียม ไม่จ้างรถแทรกเตอร์เลย ด้วยเหตุผลว่าเสียดายไม้ ถางป่าด้วยความหวัง ถางป่าด้วยความสุข ถางป่าไปร้องเพลงไป พอมีที่ว่างก็ค่อยๆปลูกพืชผักที่กินได้ เข่นแตงโม ข้าวโพด ส่วนต้นไม้ใหญ่รักษาไว้ให้คงสภาพป่าเหมือนเดิม ถางป่าเป็นเวลา 2 ปี แล้วจึงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ มาปฏิบัติจนกลายเป็นสวนเกษตรผสมผสาน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสวนครัว ไม้ผล เลี้ยงสัตว์ ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเป็น"ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติ"หมู่8 ต.งัวบา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

Sunday, August 15, 2010

ทำน้ำยาล้างจาน

ทำน้ำยาล้างจานใช้เองประหยัดกว่ามากสูตรมีดังนี้
1.Sodium lauryl Ether sulfate(N70)หรือเรียกว่าหัวแชมพู 1 กก.
2.Sodium lauryl sulfateหรือผงฟอง 100 กรัม
3.Sodium Clorideหรือเกลือ 500 กรัม
4.กลิ่นมะนาว 1 ออนซ์
5.สีผสมอาหารสีเหลืองหรือสีเขียวก็ได้ เล็กน้อยประมาณ 1 หัวไม้ขีด
6.น้ำสะอาด 5 ลิตร
วิธีทำ 1. นำน้ำใส่กะละมัง 5 ลิตร สูตรนี้เมื่อเสร็จแล้วจะได้น้ำยาล้างจานเข้มข้นประมาณ 6 ลิตร
         2. ใส่ผงฟองลงในน้ำกวนให้เข้ากัน
         3. ค่อยๆใส่หัวแชมพูกวนไปเรื่ิอยๆจนทั้งหมดเข้ากัน
         4. ใส่กลิ่นมะนาวลงไปกวนให้เข้ากัน
         5. ใส่สีกวนให้เข้ากัน
         6. ใส่เกลือโดยการโรยแล้วกวนไปเรื่อยๆจนเข้ากันแล้วพักไว้(เมื่อกวนเสร็จใหม่น้ำยาล้างจานยังมีฟองมากจึงต้องพักไว้ให้ฟองน้อยลง) ใส่ภาชนะเสร็จแล้วจ้ะได้น้ำยาล้างจานไว้ใช้แล้ว เหมือนน้ำยาล้างจานที่ขายตามท้องตลาดเลย
ระวังอย่าข้ามขั้นตอนจะกวนยาก เช่นถ้าใส่เกลือก่อนจะหนืดมากกวนแล้วเหนื่อยจ้ะ

No comments:

Post a Comment